Bedankt voor de aankoop van producten via Pricebusters
We willen dat u volledig tevreden bent met uw aankoop. Wij willen dit ondersteunen met een
uitstekende klantenservice. Als u niet helemaal tevreden bent met uw aankoop, volg dan deze
richtlijnen om uw aankoop aan ons te retourneren. Alle retouren moeten met Pricebusters worden
besproken voordat een product wordt teruggenomen.

Wat te doen als uw product beschadigd is?
• Indien u van mening bent dat uw product tijdens het transport is beschadigd, dient u Pricebusters binnen 10 werkdagen na levering
op de hoogte te stellen van eventuele afwijkingen. Alle bestelde goederen die op de leveringsbon worden vermeld, worden geacht te
zijn geleverd en in goede staat te zijn aanvaard indien wij niet onmiddellijk na ontvangst van de goederen worden gecontacteerd. Het
risico van beschadiging of verlies van de goederen gaat over op de koper op het moment van levering.
• Indien het (de) artikel(en) bij aankomst beschadigd blijkt (blijken) te zijn, dient de afleveringsbon in de commentaar- of
handtekeningsregel als “Beschadigd bij aankomst” te worden ondertekend. Dit zal de primaire documentatie zijn die wordt gebruikt
om een claim in te dienen.
• Indien na ondertekening van de leveringsbon blijkt dat het artikel (de artikelen) beschadigd is (zijn), kunnen geen claims worden
ingediend tegen de transporteur of tegen Pricebusters. Zorg ervoor dat de goederen bij aankomst grondig worden gecontroleerd en
voor bevestiging worden ondertekend. De bezorger moet u de mogelijkheid geven om dit te doen, als dit niet het geval is, zorg er dan
voor dat de papieren goed worden goedgekeurd en ondertekend door de bezorger.

Wat te doen als uw product beschadigd is?
• Indien producten beschadigd zijn in de verpakking (verborgen schade), kunt u het beste onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 10
werkdagen, contact opnemen met uw contactpersoon bij Pricebusters. Alle klachten zullen door ons volledig worden onderzocht.
Pricebusters garandeert geen terugbetaling of vervanging, tenzij kan worden aangetoond dat het product tijdens het transport is
beschadigd.
• Indien het (de) artikel(en) bij aankomst als beschadigd wordt (worden) beschouwd, verzoeken wij u ons binnen 10 werkdagen na
levering de volgende informatie te verstrekken:
* Bestelnummer __________________________________
* Zendingnummer _________________________________
* Serienummer van het product ______________________
* Ondertekende leveringsbon ________________________
* Fotografisch bewijs van het (de) artikel(en), de verpakking en het pallet

Wat te doen als uw product defect is?
• Als u denkt dat uw product defect is, neem dan contact op met de technische ondersteuning van Pricebusters terwijl u ter plaatse
bent. Het product moet geïnstalleerd en ingeschakeld blijven (indien mogelijk) zodat de technicus u kan vragen om tests uit te voeren
om de oorzaak van het probleem vast te stellen en hopelijk het probleem direct ter plaatse op te lossen.
• Als een product defect blijkt te zijn of als er een fout is opgetreden binnen de garantie van de fabrikant, zal Pricebusters een
vervangend apparaat laten leveren door de fabrikant. Het vervangende apparaat wordt aan u geleverd en na opheldering van de
schade en terugzending van de defecte goederen ontvangt u een creditnota. De vervangende bestelling wordt gefactureerd. Het
defecte apparaat wordt door de klant aan ons geretourneerd, Pricebusters draagt geen transportkosten

Wat te doen als uw product ongewenst is?
Als u ongewenste artikelen wilt retourneren, neem dan binnen 10 werkdagen na ontvangst van de levering
contact op met Pricebusters:
• Voor het rendement wordt een vergoeding van 25 % voor het aanvullen van de voorraad in rekening gebracht en
afgetrokken van de waarde van het rendement.
• Pricebusters registreert de retourzending door het systeem en stuurt het retournummer door naar de klant.
De klant regelt de retourzending op eigen kosten.
• Pricebusters accepteert alleen retouren als de goederen in perfecte staat zijn en opnieuw te verkopen zijn. De goederen
moeten worden geretourneerd in de originele verpakking.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat alle verpakkingen intact zijn, dat alle items in de doos op de
juiste wijze zijn ingepakt, ongebruikt en correct verpakt. Als u dit niet doet, kunnen er extra kosten ontstaan of kunnen de goederen
naar de klant worden teruggestuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat alle originele onderdelen
worden geretourneerd. Pricebusters geeft geen creditnota uit voor ongewenste items waar accessoires ontbreken of
onderdelen/verpakkingen van de oorspronkelijk verzonden producten beschadigd zijn.
• De retourzending wordt na levering in ons magazijn op volledigheid gecontroleerd. Na controle ontvangt de klant binnen 7 dagen
een creditnota.

Wat moet ik doen als ik een product heb ontvangen dat ik niet heb besteld (een “verkeerd” product)?
• Als we u het verkeerde product hebben gestuurd, neem dan onmiddellijk contact op met een medewerker van Pricebusters, zodat we
kunnen zorgen voor de terugzending en vervanging van de gewenste artikelen.

Wanneer verschijnt het tegoed op mijn rekening?
• Wij streven ernaar uw claim te verwerken en uw rekening binnen 7 werkdagen na ontvangst van de te inspecteren goederen te
crediteren. Dit kan echter langer duren als de artikelen niet volgens de procedure worden geretourneerd.

Kan ik van gedachten veranderen en mijn retour behouden?
• Ja, als u van gedachten verandert en besluit uw aankoop binnen de opzegtermijn van 14 dagen te bewaren en uw artikelen niet wilt
retourneren, zorg er dan voor dat u uw retouraanvraag bij Pricebusters annuleert.